OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNA ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURU USULÜ HAKKINDA DUYURU...
 
 
 
Bilindiği üzere, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu' nun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar 12.07.2007 tarihli mükerrer Resmi Gazetede ilan edilmiştir. 
 
Komisyona doğrudan başvuru yapılmayacak olup, başvurular valilikler veya ilgili kurumlar vasıtasıyla yapılacaktır.
 
Başvurular https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr adresinde bulunan ve elektronik ortamda hazırlanan başvuru formu doldurmak suretiyle yapılacaktır. Başvurular 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü başlayıp altmış (60) günlük sürenin bitimi olan 14 Eylül 2017 mesai saati bitiminde sona erecektir.
 
Yukarıda belirtilen İnternet sitesindeki elektronik başvuru sistemine giriş yapıldıktan sonra, başvurucunun Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve diğer gerekli bilgiler formun ilgili bölümlerine yazılacaktır. Başvuru konusuna ilişkin sistemde bulunan bilgiler otomatik olarak görülecektir. Ayrıca formun başvuru dilekçesi bölümüne, on (I O) sayfayı geçmemek üzere talep konusu hakkındaki beyanlar yazılabilecektir. Bu şekilde doldurulan başvuru formunun çıktısı alınıp imzalandıktan sonra, bu form ve ekinde ibraz edilecek belgeler Valiliklere veya bakanlıkların merkez teşkilatına teslim edilecek olup ilgili görevli tarafından yapılacak onay işleminden sonra başvuru işlemi tamamlanacaktır.
 
Başvurular şahsen veya kanunen yetkili kişiler tarafından yapılacaktır.
 
Duyurulur.